Hvad er Sole Gruppen?

Sole Gruppen er en række af familieejede selskaber, som blev grundlagt 1. november 1950 af Aage Pedersen.

Dagligt producerer og leverer Sole Gruppens selskaber pelsdyrfoder til ca. 200 pelsdyrfarme i Danmark.
På årsbasis er produktionen på ca. 150.000 tons pelsdyrfoder.
Denne produktion svarer til ca. 19% af produktionen i Danmark.

Sole Gruppen producerer ca. 235.000 minkskind pr. år.
Dette svarer til 1,6% af den samlede produktion af minkskind i Danmark og 0,5% af verdensproduktionen.

Totalt beskæftiger Sole Gruppen ca. 100 personer.

Mink